Earrings

 • 328443-GQ
  14KY GRN QTZ FLOWER DANGLE ER HOOK, GQ 10MM, MATCH 355549
 • 328444-AMY
  14KY 4-LEAF CLOVER AMETH ER W/HOOK WIRE, AM APPX 4.5CTW
 • 328444-GAY
  14KY 4-LEAF CLOVER GRN AMETH ER W/HOOK WIRE GA APPX 4.5CTW
 • 328442-GQ
  14KY BALL/GREEN QTZ DANGLE EARPOST, GQ 8MM, MATCH 355548
 • 328436-BQ
  14KY TES BLUE QUARTZ EARRINGS MATCH 355545, 331064
 • 328437-MC
  14KY TES WHT MOON/BL QTZ W/HOOK EARS, MATCH 355547
 • 328442-AM
  14KY BALL/RD AMETH DANGLE ER POST, AM 8MM, MATCH 355548
 • 328356-BT
  14KW BL TOPAZ CUSH/DIA EARRINGD.48TW (6X6 BT CUSHION)
 • 222013-YCRQ
  14KY TES COGNAC/ROSE QTZ EARRSOMEGA CLIP, BRN.32CT/RQ8.78CT
 • 222016-YCOX
  14KY TESORO COG DIA/BLK ONYX EARRS, D.28CT, BO 14MM AVG22TG
 • 222023-YCCT
  14KY TES COG DIA/ CITR/SMKY QZEARRS, D.47CTW, 16X10 CITBRIO
 • 220553
  10KW RUBY and DIAMOND EARRINGS R.48 D.01