Pendants

 • 242009-YCPQ
  14KY TES COG DIA/PINK QZ PDT PENDANT, D1/7CTW, PQ 12X10MM
 • 242009-YCSQ
  14KY TESORO COG DIA/ SMQZ PDT D1/7CTW, SQ 12X10 AVG4.60CT
 • 242001-YCCT
  TES 14KY BRN DIA PNDT W/BAIL 7.5MM CIT, BRN3/8/CIT1 3/4CT
 • 242001-YCGA
  TES 14KY BRN DIA PDT W/BAIL 7.5MM GAM,BRN3/8CT/GAM1 3/4CT
 • 242001-YCSQ
  TES 14KY BRN DIA PDT W/BAIL 7.5MM SMOKY QTZ,BRN3/8CT/SQ1.7
 • 242005-YCCT
  TES 14KY FANCY RD COGNAC DIA PNDT W/ CITRINE CTR D1 1/2CTW
 • 242008-YCGA
  14KY COGNAC DIA/GREEN AM PNDT BR13/8CT,GAM1/4CT W/HEART BAIL
 • 240015
  14K RUBY and DIAMOND SLIDE ## D.15 R.35 WHITE/SI3-I1
 • 240038
  14K RUBY SLIDE R-2.64 FITS UP TO 6MM
 • 240102
  14K WG SAPPHIRE and DIA PENDANT D-0.06CT SA-0.50CT
 • 240113
  14K EMERALD and DIAMOND CROSS D-.09 E-.56 PENDANT ##
 • 240118
  14KY RUBY and DIAMOND SLIDE 6X4 RUBY, D=.08CTTW.